Patiënten

Deelname

Deelname is mogelijk via uw zorgverlener. Veel ziekenhuizen bieden Oncokompas aan hun patiënten aan. Vraag aan uw zorgverlener of u ook kunt deelnemen via uw ziekenhuis. 
U kunt meedoen aan het Oncokompas vanuit het buitenland.
Als u zwanger bent of minder dan 6 maanden geleden zwanger bent geweest is het niet zinvol om deel te nemen aan het Oncokompas. Als gevolg van de zwangerschap zijn er namelijk factoren tijdelijk veranderd (o.a. gewicht, voeding en beweging). Hierdoor is uw uitslag niet goed te bepalen.
Ja, dat kan. Realiseert u zich wel dat sommige adviezen van Oncokompas niet voor u zullen gelden.
Deelname is mogelijk voor patiënten met kanker die in opzet curatief behandeld worden of in het verleden behandeld zijn.

Wachtwoord/gebruikersnaam

Ga als u bent ingelogd naar uw homepage. Klik op de knop ‘pas gegevens aan’ en klik vervolgens op ‘wachtwoord wijzigen’. Volg daarna de instructies.
U gebruikersnaam is het e-mailadres waarmee u aangemeld bent bij Oncokompas.
Op het inlogscherm (https://portal.oncokompas.nl/oncokompas) staat de tekst “klik hier als u uw wachtwoord vergeten bent.” Als u hierop klikt, kunt u uw e-mailadres opgeven. U ontvangt dan per mail verdere instructies voor het wijzigen van uw wachtwoord.
Met een Oncokompas vouchercode kunt u ook toegang krijgen tot Oncokompas. U kunt alleen een vouchercode krijgen via het Oncokompasteam.

Aanmelden

Voordat we de vragenlijst op maat kunnen maken, hebben wij eerst nog wat meer gegevens nodig, zoals bijv. uw geslacht en geboortedatum. Het activeren bestaat uit het invullen van deze extra gegevens.
U kunt uw activatie gewoon hervatten door in te loggen met uw emailadres en (tijdelijke) wachtwoord (via https://portal.oncokompas.nl/oncokompas). Ga naar ‘Homepage’ om verder te gaan met het activeren van uw account.

Account

De VU zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn gaat in op het moment dat uw registratie is afgerond en eindigt op het moment dat de gegevens zijn verwijderd na beëindiging van het account. Een account wordt beëindigd nadat hiertoe per e-mail een verzoek is ingediend met het mailadres waarmee u bent ingeschreven.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of hebt u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar oncokompas@vu.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. VU zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt alleen zelf uw persoonsgegevens inzien. Indien u ermee heeft ingestemd, worden uw gegevens pseudononimiseerd gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens. Uw zorgverzekeraar en behandelend specialist hebben geen toegang tot uw gezondheidsgegevens. Uw privacy wordt dus gewaarborgd.
Ga als u bent ingelogd naar uw homepage (via https://portal.oncokompas.nl/oncokompas). Klik op de knop ‘pas gegevens aan’ en wijzig uw e-mail adres onder het kopje logingegevens.
U kunt op alle computers die aan de technische eisen van het Oncokompas voldoen, inloggen. Het is niet verstandig in te loggen vanaf publieke locaties, zoals internetcafés.
Nee. Elk individu dat meedoet aan het Oncokompas heeft zijn eigen account.
Voor het verwijderen van uw account dient uw een email te sturen naar oncokompas@vu.nl vanaf het emailadres waarmee u bij het Oncokompas bent aangemeld. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. VU zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U krijgt een bericht van ons wanneer het gelukt is uw account te verwijderen.
Nee, dat is niet mogelijk. Wel kunt u uw uitslag printen voor een zorgprofessional met daarin uw uitslag van het Oncokompas.

Fouten

Bij de foutmelding verschijnt er een vakje waarin u uw feedback kunt typen. Vul in het Oncokompas systeem in waar het fout ging. De ICT bouwer zal deze fout zo snel mogelijk herstellen. U krijgt van ons een melding wanneer de fout verholpen is. U kunt vaak weer verder met het Oncokompas als u uw browser opnieuw laadt: druk hiervoor op F5.
Neem contact op met de helpdesk: mail naar oncokompas@vu.nl. De helpdesk zal u vragen wat u heeft ingevuld en de fout zo snel mogelijk herstellen.
Neem contact op met de helpdesk: mail naar info@oncokompas.nl. De helpdesk zal u vragen wat u heeft ingevuld en de fout zo snel mogelijk herstellen.
Controleer uw browser. Oncokompas is goed te gebruiken vanaf Internet Explorer 9.1, Google Chrome, Safari en Mozilla Firefox. Als u dat niet heeft, kunt u het beste eerst een van deze browsers installeren op uw computer of tablet. Via onderstaande links kunt u uw browser bijwerken.

Stap 1 ‘meten’

U kunt de vragenlijst meerdere keren invullen. Wij adviseren u om de vragenlijst in te vullen direct nadat u de diagnose van uw zorgvelener te horen heeft gekregen. Vervolgens adviseren wij u om het Oncokompas nogmaals in te vullen tijdens uw behandeling. In de periode van controle (na de afronding van uw behandeling) adviseren wij u om nogmaals de vragenlijst van het Oncokompas in te vullen. Vervolgens kun dat desgewenst elke 2 maanden herhalen. Oncokompas zal u hiervoor automatisch een reminder toesturen.
Ga naar ‘Homepage’ en klik op ‘ga naar meten’.
Ja. Vergeet wanneer u de vragenlijst wil beëindigen niet op ‘Opslaan en stoppen’ te drukken. Uw antwoorden worden opgeslagen en de volgende keer kunt u dan gewoon verder gaan waar u gebleven bent. Ga de volgende keer naar ‘Homepage’ en klik op ‘Ga naar meten’ om verder te gaan met de vragenlijst.
U krijgt de mogelijkheid om uw antwoorden in te zien voordat uw uitslag bepaald wordt. Kijk dus goed of uw antwoorden kloppen, voordat u verder gaat. Nadat uw uitslag bepaald is kunt u de vragenlijst niet meer aanpassen.
Nee. U kunt niet terugzien wat u in de vragenlijst heeft ingevuld. Als u alle vragen heeft ingevuld, wordt dit onderdeel afgesloten.

Stap 2 ‘weten’

Wanneer u uw vragenlijst ingevuld heeft is uw uitslag direct beschikbaar.
Ja dat kan. Uw uitslag kan, ongeacht uw leeftijd, goed zijn.
Oncokompas kan geen diagnoses stellen, maar geeft wel een beeld van hoe gezond u leeft en van de kwaliteit van leven. U kunt rode scores hebben, zonder dat u ergens last van heeft.
U kunt de uitslag van uw Oncokompas uitprinten en meenemen naar uw eigen huisarts of behandelend specialist.
U kunt zelf kiezen welk probleem u het eerst wil aanpakken. Als u graag hulp wilt bij het stellen van prioriteiten, kunt u uw verpleegkundige of arts om advies vragen.

Stap 3 ‘doen’

Ja, u kunt met meerdere hulpbronnen tegelijkertijd aan de slag.
De hulpbronnen die u kunt selecteren zijn te vinden na het onderdeel ‘Advies’. Klap de hulpbrontekst uit en klik op de groene knop ‘Selecteer hulpbron’.
U kunt de geselecteerde hulpbronnen vinden in uw hulpbronnenoverzicht in het Oncokompasdossier. U dient zelf contact op te nemen met de organisatie, zorgverlener of cursus die u geselecteerd heeft. Dit kunt u doen door de website te bezoeken die bij de hulpbron hoort. Als er voor de hulpbron geen website bestaat, bijvoorbeeld voor uw (huis)arts of verpleegkundige, kunt u zelf contact met hem/haar opnemen.
De aangeboden hulpbronnen worden uit de Verwijsgids Kanker gehaald. Dit is een landelijke database waar alle begeleidende zorg in de oncologie verzameld is. De Verwijsgids Kanker is opgesteld door een samenwerkingsverband van IKNL, de Leven met kanker-beweging, KankerNL, KWF, VU/VUmc (Oncokompasteam) en Stichting OOK.
U kunt met alle hulpbronnen aan de slag die u kunt selecteren. De hulpbronnen die u kunt selecteren zijn te vinden bij het kopje ‘ga naar weten’ onder ‘advies’. Klik op ‘Selecteer hulpbron’ om een actie te kiezen.

Printen

U kunt een uitslag printen door op de homepage aan de linkerkant van het scherm op ‘ga naar printbare resultaten’ te klikken.

Dossier

Uw Oncokompasdossier bestaat uit uw overzicht van onderwerpen: overzicht van onderwerpen waarop u er goed voor staat, onderwerpen die zorg en aandacht kunnen gebruiken en onderwerpen die zorg en aandacht nodig hebben. U kunt tevens per probleemgebied uw vorderingen zien, wanneer u het Oncokompas meerdere malen invult. Ook uw overzicht van de geselecteerde hulpbronnen vindt u in uw Oncokompasdossier in uw hulpbronnenoverzicht.

Verzekerde zorg

Veel van de partijen waar wij naar doorverwijzen kunnen vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar om uit te vinden of dit bij u het geval is.

Betrouwbaarheid

Oncokompas is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten. Oncokompas is goedgekeurd door een multidisciplinair oncologisch team en door experts in het veld van oncologische revalidatie en aanvullende zorg.
Oncokompas verdient geen geld aan het doorverwijzen naar hulpbronnen die in het advies zijn opgenomen. Daarmee waarborgt Oncokompas haar onafhankelijkheid en de integriteit van het advies.
Partijen worden opgenomen in Oncokompas als ze voldoen aan de selectiecriteria van de Verwijsgids Kanker. Selectiecriteria hebben bijvoorbeeld betrekking hebben op uitvoerende professionals, kosten en vergoedingen, beschikbaarheid, toegankelijkheid en omgang met persoonsgegevens.

Veiligheid

VU neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via oncokompas@vu.nl.