Betrouwbaar

Wetenschappelijke basis

Oncokompas is het resultaat van wetenschappelijk onderzoek van de Vrije Universiteit en het Amsterdam UMC / Cancer Center Amsterdam in samenwerking met verschillende andere wetenschappelijke instituten en ziekenhuizen. De vragen die opgenomen zijn in Oncokompas, zijn samengesteld uit meer dan 40 gevalideerde vragenlijsten waar tientallen jaren onderzoek aan vooraf is gegaan.De laatste kennis uit de praktijk

De meest recente kennis die vastgelegd is in (medische) richtlijnen vormen het fundament van Oncokompas. Op basis van die landelijke richtlijnen is Oncokompas verder ontwikkeld in samenwerking met een team van experts, zoals artsen, verpleegkundigen, voedingsdeskundigen, bewegingswetenschappers, fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten en psychologen. Zij werken allen dagelijks met patiënten met kanker.


Intensieve samenwerking met patiënten en hun naasten

In de expertteams van Oncokompas zitten ook ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen. Daarnaast is er bij de ontwikkeling van het Oncokompas samengewerkt met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Kortom, Oncokompas is gebaseerd op de kennis en expertise van zowel patiënten als hun naasten.