Ontwikkeling

Oncokompas is ontwikkeld aan de hand van een stapsgewijze eHealth ontwikkelcyclus om te zorgen dat het optimaal aansluit bij de wensen en eisen van de gebruiker en andere belanghebbenden zoals zorgverleners. Tussen 2010 en 2016 is er kwalitatief en kwantitatief behoefte-onderzoek uitgevoerd bij kankerpatiënten en zorgverleners, en is er een prototype van Oncokompas getest op bruikbaarheid. Daarnaast heeft een groep van 180 patiënten in drie UMCs in Amsterdam, Leiden en Maastricht en een aantal perifere ziekenhuizen in de regio Amsterdam meegedaan aan een haalbaarheidsonderzoek. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er veel behoefte is aan Oncokompas, dat gebruikers Oncokompas gemiddeld waarderen met een rapportcijfer van een 7,5, en dat het haalbaar is om Oncokompas te implementeren in ziekenhuizen.

Van 2016 tot 2018 werd een landelijke gerandomiseerde studie (RCT) uitgevoerd in 14 ziekenhuizen naar de (kosten-)effectiviteit van Oncokompas onder 625 kankeroverlevers van borst-, darm-, hoofd-hals of lymfeklierkanker. Uit deze RCT blijkt dat Oncokompas effectief is om de kwaliteit van leven te verbeteren en tumor-specifieke symptomen te verminderen. Er was geen effect op zelfmanagementvaardigheden. Dit onderzoek is in januari 2020 gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Lancet Oncology. Ook is Oncokompas kosteneffectief in de zin dat het de zorg niet duurder maakt en mogelijk iets goedkoper.

Uit ons onderzoek in het kader van de RCT komt verder naar voren dat 70% van de doelgroep toegang heeft tot internet/email (een voorwaarde om Oncokompas te kunnen gebruiken). Van die 70% wilde de helft deelnemen aan de RCT. Mensen die we niet bereikten waren over het algemeen ouder, lager opgeleid, en hadden lagere gezondheidsvaardigheden. Verder hadden de mensen die we niet bereikten zich beter aangepast aan hun leven met kanker, of ze hadden geen klachten of behoefte aan nazorg op dat moment.

In 2020 wordt gestart met de opschaling van Oncokompas in de 7 universitaire medische centra (UMCs) in Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Maastricht, Utrecht, Nijmegen en Groningen (in het kader van het NFU Citrien2 programma eHealth). Ook kunnen andere ziekenhuizen aansluiten bij deze landelijke opschaling.