Hoe werkt Oncokompas?


Oncokompas bestaat uit drie stappen: Meten, Weten en Doen. Eerst wordt een algemene vragenlijst
ingevuld. Op basis van de antwoorden komen de geschikte onderwerpen naar voren. Vervolgens kan de gebruiker die onderwerpen kiezen waarover hij of zij meer wil weten.

Stap 1 Meten omvat het meten van een onderwerp via een vragenlijst. Oncokompas is een
dynamisch systeem: de patiënt doorloopt de vragen en op basis van de antwoorden wordt direct
bepaald of verdiepingsvragen worden gesteld.

In stap 2 Weten berekent Oncokompas de scores (rood, oranje of groen) per onderwerp. Het geeft
vervolgens uitleg, tips en adviezen om probleemgebieden aan te pakken.

In stap 3 Doen krijgt de patiënt, zo nodig, een overzicht van passende begeleidende
zorgmogelijkheden. De Verwijsgids Kanker is gekoppeld aan Oncokompas, zodat de patiënt advies op maat krijgt (Stap 3) gebaseerd op de antwoorden in Stap 1. Oncokompas volgt een stepped care
model. Dat betekent: zelf als het kan en met hulp als het moet. Per onderwerp geeft Oncokompas
opties voor (online) begeleidende zorg. Op basis van iemands postcode worden de zorgverleners in
de buurt getoond, via de Verwijsgids Kanker.

Het is mogelijk om Oncokompas meerdere keren in te vullen. In het Oncokompas dossier kan een
patiënt de scores op de onderwerpen in de tijd volgen. Oncokompas is veilig en betrouwbaar. Het is ontwikkeld met medische experts en patiënten. Mensen kunnen er snel mee aan de slag, waar en wanneer zij willen. Op basis van het welzijnsprofiel worden concrete adviezen gegeven waar iemand mee uit de voeten kan.


Samenhang inzichtelijk

Lichaam en geest beïnvloeden elkaar en Oncokompas maakt deze verbanden zichtbaar. Hierdoor kan het probleem beter bij de bron aangepakt worden, in plaats van het bestrijden van symptomen en gevolgen.