Wetenschappelijk bewijs voor Oncokompas

Onlangs zijn de resultaten van het landelijke wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van Oncokompas gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Lancet Oncology. Klik hier voor het artikel. Dit onderzoek is uitgevoerd van 2016 tot 2018 in 14 ziekenhuizen in Nederland. In totaal deden 625 mensen mee die drie maanden tot vijf jaar geleden succesvol waren behandeld voor kanker.

Uit dit onderzoek blijkt dat Oncokompas effectief is om de kwaliteit van leven te verbeteren en klachten te verminderen. Klik hier voor meer informatie over dit onderzoek.

Wij willen iedereen die aan dit onderzoek heeft meegewerkt heel erg bedanken voor hun bijdrage!

In 2019 kon er gratis gebruik gemaakt worden van Oncokompas voor mensen die zijn genezen van kanker, dankzij subsidie van KWF Kankerbestrijding en ZonMw. Mogelijkheden over structurele vergoeding worden momenteel verkend.

Bent u arts of verpleegkundige en wilt u vanaf 2020 graag Oncokompas aanbieden aan uw patiënten? Neem dan contact op met de Oncokompas helpdesk.