Studie naar het bereik, de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van Oncokompas

In oktober 2016 is gestart met een gerandomiseerde, gecontroleerde studie (RCT) naar Oncokompas. Patiënten met borstkanker, darmkanker, hoofd-halskanker of lymfeklierkanker die 3 maanden tot 5 jaar geleden zijn behandeld gericht op genezing, werden namens hun behandelend arts gevraagd om deelname aan het onderzoek.

De werving van deelnemers is afgerond in mei 2018. In totaal hebben 627 patiënten uit 14 ziekenhuizen meegedaan. Van de 627 deelnemers hebben 185 hoofd-halskanker (30%), 152 darmkanker (24%), 150 lymfeklierkanker (24%) en 140 borstkanker (22%) gehad.

Bereik van Oncokompas

Eén van de onderzoeksvragen was om te onderzoeken wie we met Oncokompas wel en niet bereiken. Deze vraag is beantwoord met deelnemers die tot en met juli 2017 waren uitgenodigd voor het onderzoek. Tot en met juli 2017 hadden 654 mensen een andere vragenlijst over nazorg na kanker ingevuld. Hiervan hadden 441 mensen (67%) internet en een e-mailadres. Deze mensen zijn gevraagd voor deelname aan het vervolgonderzoek naar Oncokompas. Hiervan gaven 201 mensen (46%) aan dat ze wel mee wilden doen, en 240 mensen dat ze niet (54%) mee wilden doen aan Oncokompas. Het bereik van Oncokompas is dus 46%.

Daarnaast hebben we gekeken wat de verschillen waren tussen mensen die wel en niet mee wilden doen aan Oncokompas. Mensen die Oncokompas wel wilden gebruiken, waren over het algemeen jonger, hoger opgeleid, hadden een sterkere behoefte aan zorg voor seksuele problemen, hadden meer vertrouwen in hun arts en meer ‘vechtlust’, dan mensen die niet mee wilden doen aan Oncokompas.

Resultaten effectiviteit van Oncokompas

De eerste resultaten over het effect van Oncokompas zijn naar verwachting voorjaar 2019 bekend. Houd deze website in de gaten voor de resultaten van dit onderzoek.