Studie naar effectiviteit en kosteneffectiviteit van Oncokompas onder mensen met ongeneeslijke kanker

Bij mensen met ongeneeslijke kankerkunnen klachten als gevolg van de ziekte een grote rol spelen in het dagelijks leven. Deze klachten kunnen invloed hebben op hoe het met iemand gaat. Het is daarom belangrijk dat klachten vroeg worden opgemerkt. Zo kan er passende begeleidende zorg worden gezocht. Om toegang tot begeleidende zorg gemakkelijker te maken, is het bestaande Oncokompas doorontwikkeld voor mensen met ongeneeslijke kanker. De doorontwikkeling is afgerond in juni 2018. Nu wordt onderzocht wat het effect is van Oncokompas onder mensen met ongeneeslijke kanker.

Doel van de studie & studieopzet

Het effect van Oncokompas wordt onderzocht door middel van een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT). We kijken hierbij naar de mate waarin iemand zelf denkt in staat te zijn om zijn/haar welbevinden te verbeteren. Ook gaan we na in hoeverre Oncokompas ervoor zorgt dat mensen minder zorgkosten maken. Om deze effecten te kunnen bepalen, zullen twee groepen patiënten worden vergeleken. De ene helft krijgt direct toegang tot Oncokompas, de andere helft krijgt toegang na drie maanden. Loting bepaalt in welke groep mensen worden geplaatst. Alle deelnemers krijgen drie vragenlijsten toegestuurd, verspreid over drie maanden. Door de resultaten van de twee groepen met elkaar te vergelijken, kunnen we nagaan of Oncokompas het gewenste effect heeft. Voor dit onderzoek vragen we 136 mensen om mee te doen.

Verschillende ziekenhuizen helpen mee aan het onderzoek door patiënten hierover te informeren. Naar verwachting zal het onderzoek tot eind 2019 lopen.

Wilt u als zorgverlener bijdragen aan de werving van deelnemers voor het onderzoek?

Bent u als zorgverlener werkzaam in het ziekenhuis en heeft u interesse om mee te werken aan het onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met Anouk Schuit via a.s.schuit@vu.nl. Zij is promovenda aan de Vrije Universiteit Amsterdam en betrokken bij Oncokompas voor mensen met ongeneeslijke kanker.