Oncokompas voor mensen met ongeneeslijke kanker

Bij mensen met ongeneeslijke kanker kunnen klachten als gevolg van de ziekte een grote rol spelen in het dagelijks leven. Deze klachten kunnen invloed hebben op hoe het met iemand gaat. Het is daarom belangrijk dat klachten vroeg worden opgemerkt. Zo kan er tijdig passende begeleidende zorg worden gezocht. Om toegang tot deze zorg makkelijker te maken, is Oncokompas doorontwikkeld voor mensen met ongeneeslijke kanker.

Wetenschappelijk onderzoek

De effectiviteit en doelmatigheid van Oncokompas wordt onderzocht in een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT). Twee groepen patiënten worden vergeleken. De ene helft krijgt direct toegang tot Oncokompas, de andere helft krijgt toegang na drie maanden. Loting bepaalt in welke groep mensen worden geplaatst. Alle deelnemers krijgen drie vragenlijsten toegestuurd, verspreid over drie maanden. Door de resultaten van de twee groepen met elkaar te vergelijken, kunnen we nagaan of Oncokompas het gewenste effect heeft. Voor dit onderzoek vragen we in totaal 136 mensen met ongeneeslijke kanker om mee te doen.

Verschillende ziekenhuizen helpen mee aan het onderzoek door patiënten hierover te informeren.

Naar verwachting zal dit onderzoek begin 2021 worden afgerond.