Ontwikkeling & Onderzoek

Ervaringen en onderzoeksresultaten

Oncokompas is ontwikkeld aan de hand van een stapsgewijze eHealth ontwikkelcyclus. Via het tabblad “ontwikkeling en onderzoek” leest u meer over het onderzoek dat plaats heeft gevonden binnen de ontwikkelcyclus.

Via het tabblad “presentaties en publicaties” links vindt u hier een overzicht van de wetenschappelijke publicaties (in voorbereiding) en de presentaties die verzorgd zijn over het Oncokompas.

Meer informatie over het onderzoek en de resultaten van het onderzoek vindt u op de website van de onderzoeksgroep Samen Leven met Kanker.


Ontwikkeling en onderzoek

Om er zorg voor te dragen dat het Oncokompas optimaal aansluit bij de wensen en eisen van de eindgebruiker (mensen met kanker en hun naasten) en andere stakeholders (o.a. zorgprofessionals) is het Oncokompas ontwikkeld aan de hand van een stapsgewijze eHealth ontwikkelcyclus.Ontwikkeling en onderzoek

Resultaten (kosten-) effectiviteitonderzoek

In de zomer van 2018 zijn de resulaten bekend van het onderzoek naar de (kosten-)effectiviteit van Oncokompas. Resultaten (kosten-)effectiviteit onderzoek

Publicaties

Bekijk een overzicht van publicaties gerelateerd aan Oncokompas.Publicaties

Het Oncokompas team

Het projectteam van Oncokompas bestaat uit 6 mensen en staat onder leiding van Prof. dr. Irma Verdonck-de Leeuw Bekijk het team