Onderzoek & ontwikkeling

Ervaringen en onderzoeksresultaten

Oncokompas is ontwikkeld aan de hand van een stapsgewijze eHealth ontwikkelcyclus. Via het tabblad “ontwikkeling en onderzoek” leest u meer over het onderzoek dat plaats heeft gevonden binnen de ontwikkelcyclus.
Via het tabblad “presentaties en publicaties” links vindt u hier een overzicht van de wetenschappelijke publicaties (in voorbereiding) en de presentaties die verzorgd zijn over het Oncokompas.
Meer informatie over het onderzoek en de resultaten van het onderzoek vindt u op de website van de onderzoeksgroep Samen Leven met Kanker.


Ontwikkeling en onderzoek

Om er zorg voor te dragen dat het Oncokompas optimaal aansluit bij de wensen en eisen van de eindgebruiker (patiënt met kanker) en andere stakeholders (o.a. zorgprofessionals) is het Oncokompas ontwikkeld aan de hand van een stapsgewijze eHealth ontwikkelcyclus.

Ontwikkeling en onderzoek

Publicaties

Bekijk een overzicht van publicaties van o.a. Verdonck-de Leeuw IM, Lubberding S. en van Uden-Kraan C.F.

PublicatiesHet Oncokompas team

Het projectteam van het Oncokompas bestaat uit 10 leden en staat onder leiding van Prof. dr. Irma Verdonck-de Leeuw